Thông báo về việc đấu giá tài sản

Print

Trường cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II Thông báo về việc đấu giá tài sản xe ô tô MITSUBISHI PAJERO, biển số 51A-1538, Nội dung thông tin Thông báo; tải file tại đây