19:59:10 08-08-2022
Home Research Chuyên đề GĐ DN Đào Văn Ngừng_GĐ 27: Giải pháp hoàn thiện phương án khoán cà phê kinh doanh tại Công ty cà phê 15
Details for Đào Văn Ngừng_GĐ 27: Giải pháp hoàn thiện phương án khoán cà phê kinh doanh tại Công ty cà phê 15
PropertyValue
NameĐào Văn Ngừng_GĐ 27: Giải pháp hoàn thiện phương án khoán cà phê kinh doanh tại Công ty cà phê 15
Description
FilenameDao Van Ngung_GD 27_Phuong an khoan ca phe 15.pdf
Filesize655.29 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/06/2012 13:30
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits13372 Hits
Last updated on 07/06/2012 13:31
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News