03:04:17 01-06-2023
Home Research Nội San Năm 2011 Số 2 - 2011 TS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách
Details for TS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách
PropertyValue
NameTS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách
Description
FilenameSu dung phuong phap phan tich loi ich va chi phi trong danh gia chinh sach cong.pdf
Filesize123.42 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 08/19/2011 09:33
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits62993 Hits
Last updated on 08/19/2011 09:33
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News