17:09:09 06-06-2023
Home Research Nội San Năm 2011 Số 2 - 2011 PGS. TS. Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa
Details for PGS. TS. Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa
PropertyValue
NamePGS. TS. Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa
Description
FilenameBao cao khao sat thuc trang quan ly san xuat lua gao o CuBa.pdf
Filesize224.19 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 08/19/2011 09:32
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits33492 Hits
Last updated on 08/19/2011 09:32
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News