00:30:24 30-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2011 Số 1 - 2011 PGS. TS Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa (Phần thứ 1)
Details for PGS. TS Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa (Phần thứ 1)
PropertyValue
NamePGS. TS Vũ Trọng Khải: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý sản xuất lúa gạo ở CuBa (Phần thứ 1)
Description
FilenameNoisan_Khai.doc
Filesize297.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 05/05/2011 14:16
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits35262 Hits
Last updated on 05/05/2011 14:16
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất