02:45:07 04-02-2023
Home Research Nội San Năm 2011 Số 1 - 2011 ThS. Phạm Thanh Dũng: Luật viên chức ra đời đánh dấu một bước tiến của cải cách hành chính nhà nước
Details for ThS. Phạm Thanh Dũng: Luật viên chức ra đời đánh dấu một bước tiến của cải cách hành chính nhà nước
PropertyValue
NameThS. Phạm Thanh Dũng: Luật viên chức ra đời đánh dấu một bước tiến của cải cách hành chính nhà nước
Description
FilenameNoisan_Dung.doc
Filesize52 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 05/05/2011 14:14
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits29760 Hits
Last updated on 05/05/2011 14:14
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News