12:29:25 02-12-2022
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2010 Số 4 - 2010 ThS. Lê Hương Thủy: Sự khác nhau giữa kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
Details for ThS. Lê Hương Thủy: Sự khác nhau giữa kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
PropertyValue
NameThS. Lê Hương Thủy: Sự khác nhau giữa kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
Description
Filename9- Huong Thuy 31-32.doc
Filesize102.37 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 05/05/2011 14:05
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits27948 Hits
Last updated on 05/05/2011 14:06
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất