22:28:07 27-01-2023
Home Research Nội San Năm 2007 Số 3 - 2007 ThS. Phan Minh Phụng: Một số suy nghĩ về phương pháp giảng dạy lớp học đông học viên (kỳ 2)
Details for ThS. Phan Minh Phụng: Một số suy nghĩ về phương pháp giảng dạy lớp học đông học viên (kỳ 2)
PropertyValue
NameThS. Phan Minh Phụng: Một số suy nghĩ về phương pháp giảng dạy lớp học đông học viên (kỳ 2)
Description
Filename8-Phung 1-2006.pdf
Filesize231.47 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 09:44
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits29515 Hits
Last updated on 07/05/2010 09:44
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News