11:22:18 27-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2007 Số 3 - 2007 ThS. Phạm Thanh Dũng: Mô hình tổ chức tích hợp (INTEGRATED ORGANIZATION MODEL IOM)
Details for ThS. Phạm Thanh Dũng: Mô hình tổ chức tích hợp (INTEGRATED ORGANIZATION MODEL IOM)
PropertyValue
NameThS. Phạm Thanh Dũng: Mô hình tổ chức tích hợp (INTEGRATED ORGANIZATION MODEL IOM)
Description
Filename2-Dung 1-2006.pdf
Filesize340.17 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 09:41
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits31142 Hits
Last updated on 07/05/2010 09:41
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất