23:52:15 02-12-2021
Home Research Nội San Năm 2007 Số 4 - 2007 ThS. Huỳnh Ngọc Điền: Trao đổi về bài “một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
Details for ThS. Huỳnh Ngọc Điền: Trao đổi về bài “một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
PropertyValue
NameThS. Huỳnh Ngọc Điền: Trao đổi về bài “một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
Description
Filename15-Dien 4-2007.pdf
Filesize36.59 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 08:56
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits31516 Hits
Last updated on 07/05/2010 08:56
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News