12:25:48 27-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2007 Số 1 - 2007 ThS. Nguyễn Thị Thu: Một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
Details for ThS. Nguyễn Thị Thu: Một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
PropertyValue
NameThS. Nguyễn Thị Thu: Một số kỹ năng cần thiết của chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
Description
Filename13-Thu.pdf
Filesize47.78 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 08:25
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits33147 Hits
Last updated on 07/05/2010 08:25
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất