17:59:38 30-01-2023
Home Research Nội San Năm 2007 Số 1 - 2007 ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Đánh giá nhu cầu Đào tạo - Hoạt động cần thiết trong chiến lược phát triển
Details for ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Đánh giá nhu cầu Đào tạo - Hoạt động cần thiết trong chiến lược phát triển
PropertyValue
NameThS. Nguyễn Thị Xuân Lan: Đánh giá nhu cầu Đào tạo - Hoạt động cần thiết trong chiến lược phát triển
Description
Filename6-Lan.pdf
Filesize49.65 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 08:13
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits30951 Hits
Last updated on 07/05/2010 08:17
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News