05:48:00 09-12-2022
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2007 Số 1 - 2007 ThS. Nguyễn Thế Phong: Đào tạo ngắn hạn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tái cấu trúc doa
Details for ThS. Nguyễn Thế Phong: Đào tạo ngắn hạn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tái cấu trúc doa
PropertyValue
NameThS. Nguyễn Thế Phong: Đào tạo ngắn hạn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tái cấu trúc doa
Description
Filename4-Phong.pdf
Filesize55.76 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 08:08
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits31122 Hits
Last updated on 07/05/2010 08:08
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất