02:15:49 02-10-2023
Home Facilities Documents Ministries THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2008/TT-BGDĐT
Details for THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2008/TT-BGDĐT
PropertyValue
NameTHÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2008/TT-BGDĐT
Description
FilenameThong tu 22 Vv huong dan tchuan, qtrinh, thu tuc va ho so xet tang danh hieu NGND, NGUT.doc
Filesize100 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 03/24/2010 18:16
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits9531 Hits
Last updated on 03/24/2010 18:18
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News