12:02:00 08-06-2023
Home Research Nội San Năm 2009 Số 2 - 2009 PGS.TS. Vũ Trọng Khải: Vì sao một chủ trương đúng lại không được cuộc sống chấp nhận?
Details for PGS.TS. Vũ Trọng Khải: Vì sao một chủ trương đúng lại không được cuộc sống chấp nhận?
PropertyValue
NamePGS.TS. Vũ Trọng Khải: Vì sao một chủ trương đúng lại không được cuộc sống chấp nhận?
Description
FilenameVu Trong Khai 13-15.pdf
Filesize43.05 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/28/2010 14:46
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits32228 Hits
Last updated on 06/28/2010 14:47
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News