01:07:04 02-10-2023
Home Research Nội San Năm 2009 Số 1 - 2009 ThS. Bùi Khánh Vân - Một vài suy nghĩ về nâng cao nlực cạnh tranh của DN VNam trong gđoạn hiện nay
Details for ThS. Bùi Khánh Vân - Một vài suy nghĩ về nâng cao nlực cạnh tranh của DN VNam trong gđoạn hiện nay
PropertyValue
NameThS. Bùi Khánh Vân - Một vài suy nghĩ về nâng cao nlực cạnh tranh của DN VNam trong gđoạn hiện nay
Description
FilenameNoi san - Van.doc
Filesize66.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/23/2010 10:13
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits88102 Hits
Last updated on 06/23/2010 10:14
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News