23:57:41 21-03-2023
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2009 Số 1 - 2009 Th.s Nguyễn Thế Phong - Trình độ, năng lực nghề nghiệp của các NQT trong các DNNN kdoanh nông sản XK
Details for Th.s Nguyễn Thế Phong - Trình độ, năng lực nghề nghiệp của các NQT trong các DNNN kdoanh nông sản XK
PropertyValue
NameTh.s Nguyễn Thế Phong - Trình độ, năng lực nghề nghiệp của các NQT trong các DNNN kdoanh nông sản XK
Description
FilenameNoi san - Phong.doc
Filesize113.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/23/2010 09:45
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits25129 Hits
Last updated on 06/23/2010 09:50
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất