06:27:43 09-12-2022
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2007 Số 1 - 2007 ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp
Details for ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp
PropertyValue
NameThS. Vũ Thị Bích Quỳnh: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp
Description
Filename8Noisan_Quynh_dasua.doc
Filesize60 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/03/2010 09:30
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits30380 Hits
Last updated on 06/03/2010 09:30
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất