22:48:14 31-03-2023
Trang chủ Nghiên cứu Nội San Năm 2007 Số 1 - 2007 TS. Đinh Công Tiến - Nguyễn Thị Hồng Chinh: Quản lý khủng hoảng thương hiệu
Details for TS. Đinh Công Tiến - Nguyễn Thị Hồng Chinh: Quản lý khủng hoảng thương hiệu
PropertyValue
NameTS. Đinh Công Tiến - Nguyễn Thị Hồng Chinh: Quản lý khủng hoảng thương hiệu
Description
Filename3Anh Tien.doc
Filesize57.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/03/2010 09:24
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits37976 Hits
Last updated on 06/03/2010 09:25
CRC Checksum
MD5 Checksum

Tin mới nhất