03:42:42 26-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại (Commercial insurance) là  hoạt động bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để công ty bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng. Nói cách khác, các công ty bảo hiểm thương mại hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận trong việc đảm bảo rủi ro cho khách hàng của mình. Bảo hiểm thương mại có một số đặc điểm cơ bản sau:Hoạt động bảo hiểm thương mại là một hoạt động thỏa thuận (nên còn gọi là bảo hiểm tự nguyện); Sự tương hỗ trong bảo hiểm thương mại được thực hiện trong một "cộng đồng có giới hạn", một "nhóm đóng"; Bảo hiểm thương mại cung cấp dịch vụ đảm bảo không chỉ cho các rủi ro bản thân) mà còn cho cả rủi ro tài sản và trách nhiệm dân sự.
 

Lương hưu

Lương hưu (Pension) là số tiền trả theo định kỳ cho một cá nhân về nghỉ hưu do tuổi cao, sức yếu, hay đã hoàn thành một thời gian phục vụ theo quy địn...

Lợi ích có thể bảo hiểm

Lợi ích có thể bảo hiểm (Insurable interest) là lợi ích tài chính của một cá nhân/tổ chức/dịch vụ / hàng hóa mà khả năng tổn thất về mặt tài chính có ...

Bên thứ ba được hưởng

Bên thứ 3 được hưởng (Third party beneficiary) là thuật ngữ chỉ một người không phải là một bên của hợp đồng/ thỏa thuận, nhưng có lợi ích pháp lý tro...

Hối phiếu

Hối phiếu (Bill of exchange) là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc đ...

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ (Fund certificate) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng ...

Biên an toàn

Biên an toàn (Margin of safety) là một nguyên lý đầu tư trong đó nhà đầu tư chỉ mua chứng khoán khi giá thị  trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội ...

Bẫy tăng giá

Bẫy tăng giá (bull trap) là hiện tượng mà các nhà đầu tư lớn (các quỹ đầu tư hay tổ chức) tạo ra trong xu hướng thị trường đi xuống (downtrend) khi họ...

Bẫy giảm giá

Bẫy giảm giá (bear trap) là hiện tượng mà các nhà đầu tư lớn (các quỹ đầu tư hay tổ chức) tạo ra trong xu hướng thị trường đi lên (uptrend) để gom đượ...
Trang 11 của 69

Tin mới nhất