20:41:53 04-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Dự báo thị trường

Dự báo thị trường (market forecast) là một chức năng của nghiên cứu thị trường (market research), trên cơ sở những dữ liệu thực tại, người ta có thể dự kiến nhu cầu thị trường tương lai về một sản phẩm nào đó, ứng với một mức chi phí marketing tương ứng của ngành. Thường các dự báo này đưa ra quy mô của thị trường tương lai, tiềm năng thị trường (market potentiality), mức tiêu thụ dự kiến của công ty. Tiềm năng của thị trường là giới hạn tiệm cận nhu cầu thị trường khi chi phí marketing ngành tiến tới vô hạn trong một môi trường nhất định.
 

Định vị giá trị sản phẩm

Định vị giá trị sản phẩm (product value positioning ) là cách thức mà người sản xuất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong mối quan hệ giữa giá trị sả...

Định vị (chiến lược)

Chiến lược định vị là hoạt động của doanh nghiệp nhằm làm khác biệt hình ảnh thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ, giá trị sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp ...

Định giá

Định giá (Assess) là hành động xác định giá của một món tài sản hoặc một sản phẩm/dịch vụ để bán hoặc thế chấp. Người ta định giá ngôi nhà để làm tài ...

Đấu giá

Đấu giá “bid pricing” là hình thức xác định giá bán sản phẩm/dịch vụ bằng việc những người mua cạnh tranh với nhau để đặt giá mua cho sản phẩm/dịch vụ...

Đạo đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh (business ethics) là chuẩn mực đánh giá hành vi của con người, của tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh phù hợp với lợi ích số đông củ...

Công cụ truyền thông

Công cụ truyền thông (communication tool) là những cách thức cụ thể được sử dụng truyền tải thông điệp từ chủ thể đến đối tượng nhận thông điệp nhằm t...

Công chúng

Công chúng (Public), là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Trong lĩnh vực marketing, công chúng được hiểu là tất c...

Chiêu thị

Chiêu thị (Promotion) là một công cụ của marketing mix (4P)được người bán sử dụng nhằm đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các chương trình quảng cáo, bá...
Trang 68 của 69

Tin mới nhất