00:51:53 30-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường (market research) là quá trình tập hợp, ghi chép và phân tích một cách có hệ thống các dữ liệu và thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thị trường. Nghiên cứu thị trường giúp việc phân khúc thị trường người tiêu dùng thành các nhóm có cùng đặc trưng, từ đó giúp doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu. Có thể phân khúc thị trường theo địa lý, theo nhân khẩu học, theo sức mua, theo hành vi mua. Nghiên cứu thị trường là khâu đầu tiên trong quy trình quản trị marketing. Nó là cơ sở cho việc lập kế họach kinh doanh; đưa ra sản phẩm/dịch vụ mới; hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ hiện tại; mở rộng thị trường. Những câu hỏi cần phải trả lời là: điều gì đang diễn ra trên thị trường? Quy mô thị trường là bao nhiêu? Xu hướng của thị trường là gì? Đối thủ cạnh tranh là ai? Người tiêu dùng nói như thế nào về sản phẩm trên thị trường? Những nhu cầu nào là quan trọng? Bản chất nhu cầu được thể hiện ở sản phẩm ra sao? Những nghiên cứu nhu cầu theo thời gian, không gian, nhóm sản phẩm là rất quan trọng. Có 4 lọai thị trường cần đo lường: thị trường hiện tại; thị trường tiềm ẩn; thị trường được phục vụ; thị trường đã xâm nhập.
 

Mục tiêu quảng cáo

Mục tiêu quảng cáo (advertising target) là những nội dung mà một hoạt động quảng cáo cụ thể phải đạt được. Có nhiều mục tiêu quảng cáo khác nhau: thôn...

Mô hình truyền thông

Mô hình truyền thông
Mô hình truyền thông (Communication model) của Shannon được dùng phổ biến vì đây là mô hình khái quát, tổng hợp. Thông tin có thể được mã hóa trước kh...

Mô hình quá trình mua sắm

Mô hình quá trình mua sắm (purchase process model) là những quyết định diễn ra phổ biến ở người mua, được thực hiện theo một trình tự nhất định từ khi...

Xung đột trong kênh phân phối

Xung đột trong kênh phân phối (Conflicts in the dictribution/marketing channel) là trạng thái mà hàng động của một hay một số thành viên trong kênh ch...

Mất khách hàng

Mất khách hàng (to lose customers) là hiện tượng khách hàng chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác một cách có chủ đích. Doanh nghiệp mất k...

Marketing theo quan điểm người mua

Marketing theo quan điểm người mua (marketing in customers’ opinion). Xu hướng thừa năng lực sản xuất ở hầu hết các ngành, cạnh tranh ngày càng quyết ...

Marketing theo quan điểm người bán

Marketing theo quan điểm người bán (marketing in sallers’ opinion). Quan điểm marketing ra đời là sự kế thừa các quan điểm kinh doanh hướng vào sản xu...

Marketing mix

Marketing mix là tập hợp các công cụ được sử dụng đồng thời để tạo ra một sự đáp ứng thỏa đáng với một tập hợp khách hàng xác định. Có nhiều quan niệm...
Trang 66 của 69

Tin mới nhất