21:48:19 04-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu là những dạng giá trị cụ thể của vật chất và tinh thần liên quan tới thương hiệu mà nó có thể đưa lại lợi ích cho người sở hữu. David Aaker đưa ra mô hình 5 thành phầm của tài sản thương hiệu: lòng trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu; chất lượng được cảm nhận; sự liên tưởng thương hiệu; tài sản sở hữu khác được bảo hộ.
 

Thương hiệu

Thương hiệu (Brand): Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, Philip Kotler đã định nghĩa “Brand is a name, term, sign, symbolor, design, or a combinati...

Sai lầm

Sai lầm là hành vi của một cá nhân/tổ chức bác bỏ một giả thuyết/điều kiện đúng hoặc thừa nhận một giả thuyết/điều kiện sai. Mở rộng trong thực tiễn ...

Sai lầm trong tổ chức

Khi nghiên cứu về quản trị tổ chức, người ta thường thấy những sai lầm sau trong:

1. Mô hình tổ chức không hay đổi theo môi trường

2. Không rõ ràng các ...

Giải pháp

Giải pháp (solution) là tổng thể các quyết định nhằm giải quyết một vấn đề trong thực tiễn. Nhà quản trị khi phát hiện ra vấn đề, cần kiến giải nguyê...

Tuyên truyền

Tuyên truyền (Publicity) là một dạng của quan hệ công chúng (PR) dưới hình thức tin tức hoặc câu chuyện nhằm chuyển tải thông tin về sản phẩm, dịch v...

Trao đổi

Trao đổi (Exchange) là hành vi nhận được một vật phẩm mà mình mong muốn từ một người nào đó bằng cách cống hiến trở lại một vật nào đó. Người nông dâ...

Tiếp thị

Tiếp thị là từ Việt gốc Hán được dịch từ thuật ngữ marketing trong tiếng Anh. Có nhiều ý kiến cho rằng sự chuyển ngữ này cũng chưa phản ánh hết nội hà...

Thị trường tiềm năng

Theo marketing, thị trường tiềm năng (Potential Market) là tập hợp người tiêu dùng có mức độ quan tâm, có thu nhập phù hợp, có khả năng tiếp cận tới ...
Trang 63 của 69

Tin mới nhất