02:05:07 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Chất lượng

Được hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ có khả năng đáp ứng hay vượt quá nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Như vậy, chất lượng là một khái niệm mang tính tương đối tùy thuộc vào nhận thức của khách hàng. Nếu có thể lượng hóa thì ta có thể biểu diễn chất lượng như sau :

Q = P/E

Trong đó :

Q : chất lượng sản phẩm hay dịch vụ

P : đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ

E : độ mong đợi của khách hàng

Nếu Q lớn hơn 1, khách hàng có cảm giác là sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng tốt và ngược lại.Ví dụ:

 

Công cụ chất lượng

Hay còn gọi là công cụ kiểm soát chất lượng là các công cụ phân tích số liệu, quy trình được sử dụng kiếm soát chất lượng nhằm cải tiến chất lượng. Ca...

Cấp chất lượng

Là chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu về chất lượng khác nhau đối với sản phẩm, quá trình hay hệ thống có cùng chức năng sử dụng.

Ví dụ:

-         ...

Cam kết của lãnh đạo

là việc các cấp lãnh đạo trong tổ chức phải ủng hộ và tham gia thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, đặc biệt cấp lãnh đạo c...

Sigma

Là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức chỉ có 3 đến 4 lỗi trên mỗi triệu khả ...

Nguyên tắc xử lý khủng hoảng thương hiệu

Nguyên tắc xử lý khủng hoảng thương hiệu (principles of brand crisis management) là những quy định, cách thức là cơ sở tiến hành xử lý khủng hoảng thư...

Quản lý khủng hoảng thương hiệu

Quản lý khủng hoảng thương hiệu (brand crisis management) là toàn bộ các hoạt động của chủ thể sở hữu thương hiệu liên quan tới việc xử lý cuộc khủng ...

Khủng hoảng thương hiệu

Khủng hoảng thương hiệu (brand crisis) là trạng thái mất cân bằng, suy thoái nghiên trọng vốn thương hiệu (brand equity) do sự biến đổi đột ngột các t...

Lợi thế marketing của thương hiệu mạnh

Các tổ chức mong muốn xây dựng thương hiệu mạnh vì thương hiệu mạnh tạo cho tổ chức các lợi thế marketing so với các thương hiệu cạnh tranh. Ở khía cạ...

Trang 61 của 69

Tin mới nhất