02:42:00 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Người bảo hiểm

Người bảo hiểm (Insuer) là người kinh doanh, thu phí bảo hiểm và bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm khi tổn thất xảy ra.
Ví dụ: Một Công ty lương thực A trả một khoản tiền cho Công ty bảo hiểm B để mua bảo hiểm quốc tế cho lô hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam sang Philippines. Như vậy, Công ty bảo hiểm B là người bảo hiểm.
 

Đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm (Co-Insurance) là việc nhiều công ty bảo hiểm đứng ra bảo hiểm cho cùng một đối tượng bảo hiểm.
Ví dụ: Một công ty lương thực A mua bảo h...

Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm trùng (Double Insurance) là việc tài sản được mua bảo hiểm 2 hoặc nhiều lần cho cùng một lợi ích bảo hiểm và có cùng một rủi ro. Dễ hiểu hơn,...

Tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm (Re-Insurance) là hoạt động di chuyển rủi ro giữa các công ty bảo hiểm; trong đó, công ty bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm gốc giữ lại một p...

Bảo hiểm quốc tế

Bảo hiểm quốc tế (International Insurance) là hoạt động bảo hiểm có phạm vi quốc tế. Trong lĩnh vực ngoại thương, bảo hiểm quốc tế thường được hiểu là...

Cấu trúc lực lượng bán hàng

Cấu trúc lực lượng bán hàng: Công ty có thể phân chia trách nhiệm bán theo bất kỳ tuyến nào trong số mấy tuyến. Quyết định sẽ đơn giản nếu công ty chỉ...

Phương thức bán hàng

Các phương thức bán hàng:
1. Marketing trực tiếp(Direct Marketing): Theo Hiệp hội Marketing trực tiếp Hoa Kỳ (US DMA) định nghĩa : “Marketing trực tiếp...

Lực lượng bán hàng

Lực lượng bán hành là cầu nối cơ bản nhất giữa Công ty và thị trường. Lực lượng bán hàng được chia làm ba loại : lực lượng của Công ty, đại lý có hợp ...

Bán sỉ

Bán sỉ (Wholesale) bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa và dịch vụ cho người mua và để bán lại hoặc để kinh doanh. các nhà bán sỉ, giao dịch...
Trang 20 của 69

Tin mới nhất