02:38:33 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt (Rail) là phương thức vận chuyển hầu hết phải dựa vào cơ sở hạ tầng. Nó đòi hỏi phải có hệ thống đường sắt chi phí cao, vì vậy nó chỉ phổ biến ở các nước phát triển. Phương thức vận tải đường sắt kém linh hoạt hơn so với các phương thức vận tải khác, tốc độ chậm, thường đi và đến theo lịch trình cố định, tần suất khai thác không cao. Phương thức vận tải đường sắt ít được sử dụng như một phương thức độc lập mà thường được áp dụng dưới dạng đa phương thức.
 

Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ (Road) là phương thức vận tải phổ biến các mặt hàng thường trong các thành phố và giữa các thành phố với nhau. Vận tải đường bộ cơ bả...

Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) còn gọi là vận tải liên hợp là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nh...

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu hoặc thuế quan là tên gọi chung để gọi hai loại thuế trong lĩnh vực thương mại quốc tế; đó là thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu. Th...

Phương thức thuê tàu

Trong lĩnh vực ngoại thương, phương thức thuê tàu được hiểu là cách thức thuê tàu để chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Có 2 phương thức thuê tàu đượ...

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chứng từ xuất nhập khẩu được xem là những chứng cứ của việc giao, nhận hàng hoá và là cơ sở để thực hiện việc thanh toán cho các hàng hóa xuất, nhập k...

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là môn khoa học kinh tế nghiên cứu tính quy luật của sự phục thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi h...

Khu chế xuất

Theo quy định của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Khu chế xuất là khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các...

Kho ngoại quan

Theo Quy chế Kho ngoại quan, được ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Kho ngoại quan là...
Trang 18 của 69

Tin mới nhất