21:08:23 04-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước

Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước là kết quả của sự tác động của các cơ quan hành chính nhà nước lên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, nhằm đảo bảo sự phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác theo sự định hướng của nhà nước.
 

Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước

Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là sự tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên quá trình xã hội và hành vi của các cá nhân nằng quyền...

Dịch vụ công

Dịch vụ công là thuật ngữ chỉ những hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức xã hội, tư nhận được nhà nước ủy quyền đê thực hiện nhiệm...

Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước là thuật ngữ được sử dụng khi nói về một bộ phận (cơ quan) cấu thành của bộ máy hành chính nhà nước, được sử dụng quyền lự...

Cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính là thuật ngữ được dử dụng để chỉ một cơ cấu tổ chức được thành lập để thực hiện việc quản lý chung hay từng mặt công tác có nhiệm v...

Nhà nước

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm du...

Vận tải đường ống

Vận tải đường ống là phương thức vận tải hàng hóa thông qua một cái ống, hầu hết được dùng để vận chuyển chất lỏng và gas. Phương thức vận tải này phư...

Vận tải đường thủy

Vận tải đường thuỷ (warterway) là phương thức sử dụng các loại tàu, thuyền để vận chuyển con người hoặc hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Phương ...

Vận tải đường hàng không

Vận tải đường hàng không (Air) là phương thức sử dụng các loại máy bay để vận chuyển con người hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, phương thức vận ...
Trang 17 của 69

Tin mới nhất