21:04:24 04-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Văn hóa quyền lực

Văn hóa quyền lực (Power culture) là một hình thức chỉ có một trung tâm quyền lực duy nhất nằm ở vị trí trung tâm. Từ đó phát ra những chùm ảnh hưởng đến mọi vị trí trong tổ chức. Các chùm ảnh hưởng này gắn với các chức năng và tác nghiệp với nhau nhằm tạo thuận lợi cho việc phối hợp hành động.
Trong văn hóa quyền lực, mối quan hệ chủ yếu được xây dựng và phát triển chủ yếu dựa vào sự tin cậy, sự đồng cảm và mối quan hệ cá nhân. Rất ít quy tắc, hầu như không cần các thủ tục hành chính; việc kiểm soát được tiến hành từ vị trí quyền lực thông qua những đại diện được ủy quyền tối cao. Văn hóa quyền lực thường khô ráp, trực diện và thường coi trọng kết quả hơn hình thức.
 

Văn hóa vai trò

Văn hóa vai trò (Role culture) là một hình thức được phản ánh qua cơ chế hành chính. Nguyên tắc của tổ chức là tính lô-gích và hợp ...

Văn hóa công việc

Văn hóa công việc (task culture) là hình thức trong đó quyền lực được phân tán vàchủ yếu được quyết định bởi năng lực chuyên môn chư...

Văn hóa cá nhân

Văn hóa cá nhân (Person culture) là hình thức ở đó mỗi người sẽ tự quyết định về công việc của mình, với những quy tắc, cách thứ...

Văn hóa nam nhi

Văn hóa nam nhi (Macho Culture) là hình thức văn hóa luôn coi trọng việc đặt cá nhân dưới những áp lực lớn, trực tiếp và coi trọng t...

Văn hóa làm ra làm, chơi ra chơi

Văn hóa làm ra làm, chơi ra chơi (Work-hard/play-hard culture) là hình thức văn hóa ở đó quyền ra quyết định được phân bổ cho nhiều người...

Văn hóa phó thác

Văn hóa phó thác (bet –your- company culture) là hình thức văn hóa ở đó sự thận trọng được ưu tiên số một và được thông qua nhiều cu...

Văn hóa thị trường

Văn hóa thị trường hay văn hóa kinh tế (Rational/market culture) là hình thức văn hóa ở đó cấp trên là người đóng vai trò quyết định...

Văn hóa triết lý

Văn hóa triết lý hay văn hóa đặc thù (ideological/adhocracy culture) là hình thức văn hóa ở đó các quyết định thường mang tính tập thể...
Trang 15 của 69

Tin mới nhất