04:51:57 28-01-2023
Home Enrolments

Student Recruitment

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II mở "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 8/2012" cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp.

Lớp học khai giảng ngày 12 tháng 03 năm 2012, chia thành 04 đợt tập trung, mỗi đợt tối đa 2 tuần (học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, giờ hành chính).

Mọi chi tiết về lớp học vui lòng tải các tập tin sau:

  1. Thông báo chiêu sinh
  2. Mẫu đăng ký
  3. Giấy báo nhập học

 

 

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 8/2012

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ...

Chiêu sinh đào tạo tiếng Anh theo khung trình độ châu Âu

Chương trình đào tạo Anh văn được xây dựng theo khung trình độ châu Âu bao gồm chương trình tổng thể gồm 3 cấp độ. Khung trình độ chung châu Âu (Commo...

Page 20 of 20

Latest News