23:13:18 31-03-2023
Trang chủ Hoạt động

Hoạt động

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng đến quý cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân; vui lòng tải file nội dung về xem; Trân trọng./.
 

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng, các ...

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyể...

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực, chức năng theo quy định của pháp luậ...

Thông báo kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ưng viên có nhu cầu; ...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sao; Vui lòng tải file n...

Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022, Trường Cán bộ Quản lý NN và PTNT II tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm cô...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II trân trọng Thông báo thông tin kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá;  vùi lòng tải file về ; Tr...
Trang 1 của 4

Tin mới nhất