20:25:55 04-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh

Chiêu sinh

Thông báo mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Hồng Anh và Ông Nguyễn Kim Sơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Kim Sơn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới. Vui lòng tải file đính kèm

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Hồng Anh Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội . Vui lòng tải file đính kèm

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

 

Ngày 23/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính...

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 22/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

 

Ngày 22 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông nghiệp và P TNT II tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đến tham ...

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Hôm nay ngày 19/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II, tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cá...

Thông báo mẫu chữ ký Ông Trần Văn Chánh và Ông Phùng Nhuệ Giang

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký mẫu Ông Trần Văn Chánh và Ông Phùng Nhuệ Giang trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên. Vui lòng file đ...

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Dương Minh Quân

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Dương Minh Quân, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ...

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán bộ thống kê cấp sở, huyện

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán bộ thống kê cấp sở, huyện

Sáng ngày 08/09/2014, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán b...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Ngày 08 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông...

Trang 14 của 21

Tin mới nhất