20:23:36 04-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh

Chiêu sinh

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 09/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Tham dự lể bế giảng Ths. Lữ Vân Phan Nhớ - Giáo viên chuyên viên Phòng đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế và Ông Ts. Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam cùng các anh chị học viên lớp học

 

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Ngày 08/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên ...

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 07/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực v...

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 01/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác...

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Ngày 27/9/2014 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau . Chi cục đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức bế giảng lớp ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

 

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX t...

Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên q...

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hi...

Trang 13 của 21

Tin mới nhất