23:20:22 29-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh

Chiêu sinh

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8. Lớp học dự kiến khai giảng ngày 24/11/2014 thời gian học 6 tháng, học vào các buổi tối/tuần. Mọi thông tin chi tiết xem tại đây
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo dành riêng cho chi cục trưởng kiểm lâm và giám đốc vườn quốc gia

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo dành riêng cho chi cục trưởng kiểm lâm và giám đốc vườn quốc gia

 

Được sự nhất trí của Tổng cục Lâm nghiệp hôm nay ngày 20/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giả...

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch bệnh và lớp Bồi dưỡng về kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch bệnh và lớp Bồi dưỡng về kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu

 

Ngày 17/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức buổi Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch ...

lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên tại Tỉnh Quảng Nam

lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên tại Tỉnh Quảng Nam

 

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp...

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 15/10/2014 Cục Thú y và Cơ quan thú y vùng 6 phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng ...

Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy và kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giản...

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

 

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu,...

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 09/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật...

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Ngày 08/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên ...

Trang 13 của 22

Tin mới nhất