08:16:17 30-03-2023
Home Highlights

Highlights

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Ngày 14/10/2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

 

Khai giảng Lớp Quản trị hành chính văn phòng

Ngày 30/9/2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, tổ chức khai giảng lớp Quản trị hành chính văn phòng. Lớp học cung cấp những kiến t...

Khai giảng Lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Khai giảng Lớp Tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Ngày 23/9/2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sả...

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2013

Thứ 1: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II thông báo kết quả thi tuyển đến tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2013 tro...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Ngày 18/9/2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, ông Nguyễn Minh Nhạn - Ủy viên ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông...

Thông báo về khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo...

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển và thi tuyển trong thông báo xét tuyển đợt 1 của Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II thông báo đến tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2013 như sau:

1. Danh sách ứng viê...

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên khóa 16/2013

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên khóa 16/2013

 

 Ngày 12/8/2013, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên tham dự lớp  Bồ...

Lễ khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị Nhân Sự - Tổng công ty Lương thực miền Nam

Lễ khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị Nhân Sự - Tổng công ty Lương thực miền Nam

Sáng Ngày 05/08/2013, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản trị nhân sự cho cán bộ và nhân ...

Page 6 of 7

Latest News