23:18:28 19-01-2022

Party

Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và phát triển bền vững chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản".

Lớp

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp học “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và phát triển bền vững chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản” nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần làm tốt công tác chuyên môn và tham mưu đề xuất thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp. Lớp học còn mục tiêu giúp học viên hiểu được những hạn chế cần khắc phục trong khâu bảo quản, chế biến trong chuỗi giá trị, những hạn chế bên ngoài tác động đến khâu phân phối nông, lâm và thủy sản; giúp nhận thức được ưu điểm, khuyết điểm của chuỗi cung ứng nông, lâm và thủy sản của tỉnh Bình Thuận hiện nay và cho học viên thấy được tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng vùng để đề xuất, tham mưu gắn chuỗi giá trị với phát triển kinh tế vùng.

Lớp học được thiết kế cho 48 cán bộ các Sở ngành, lãnh đạo các tổ chức hiệp hội, liên minh HTX, chuyên viên các huyện, đại diện HTX và doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận.

Trong thời gian 3 ngày, lớp học đã thảo luận các nội dung sau:

- Chuỗi giá trị nông sản và chiến lược nâng cấp chuỗi

- Phát triển chuỗi giá trị với tầm nhìn dài hạn: Kinh nghiệm của Solio Group (LaCoop Federe), Canada

- Cách tiếp cận và những công cụ phân tích và phát triển chuỗi giá trị: Kinh nghiệm từ các HTX Hà lan và Agriterra

- Những ví dụ về lồng ghép chuỗi giá trị vào Dự án Phát triển HTX Việt Nam: nghiên cứu thị trường và chế biến sau thu hoạch

- Vai trò HTX nông nghiệp trong chuỗi giá trị: Tình huống của các HTX ở Đức

Các học viên cùng các giảng viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, và của các tổ chức SOCODEVI, DGRV, Agriterra đã gia cố kiến thức, trao đổi những kinh nghiệm về phát triển chuỗi giá trị gắn với tầm nhìn dài hạn của các HTX ở Hà Lan, Đức và Canada, rồi cùng rút ra những bài học nhằm kiến tạo lại chuỗi và nâng cao vị thế của những người sản xuất trong chuỗi giá trị nông sản.

 

 

 

 

Hội thảo tham vấn chuyên gia Canada về Luật Hợp tác xã

Hội thảo tham vấn chuyên gia Canada về Luật Hợp tác xã

Ngày 06/10/2021, Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam VCED (do tổ chức Socodevi thực hiện và Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III – Khóa 13; Hình thức học trực tuyến

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III – Khóa 13; Hình thức học trực tuyến

Ngày 27/9/2021 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 42 - Hình thức học trực tuyến

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 42 - Hình thức học trực tuyến

Ngày 16/8/2021 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II phối hợp Viện Nghiên cứu Mía Đường tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 4...

HỢP TÁC XÃ – NHỮNG DẤU ẤN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HỢP TÁC XÃ – NHỮNG DẤU ẤN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 0 3/7/2021, để hòa chung không khí khối hợp tác xã toàn thế giới chào mừng ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 99, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và...

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3

Latest News