12:26:17 05-02-2023

C

Chuỗi cung ứng hợp tác theo chiều dọc (Vertical Collaboration)

Xảy ra hai hoặc nhiều hơn các tổ chức chẳng hạn như nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà chuyên chở và nhà bán lẻ chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực và thông tin nhằm phục vụ cho các tổ chức có liên quan tương tự như người tiêu dùng cuối cùng.
 

Chuỗi cung ứng tối ưu

Là chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng, có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng ở mức cao nhất với chi phí vận hành thấp nhất. Đồng thời, nó phải có hệ ...

Chuỗi cung ứng (Supply chain)

Bao gồm mọi nỗ lực liên quan đến việc sản xuất và phân phối một sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh, bắt đầu từ nhà cung cấp đầu tiên đến khách hàng cuối...

Chứng quyền

Là loại chứng khoán cho phép người sở hữu nó được mua hay bán một khối lượng bổ sung xác định của một loại chứng khoán cho trước. Giao dịch này được c...

Chứng khoán phái sinh

Là từ dùng để chỉ các công cụ đầu tư có thu nhập bắt nguồn từ biến động giá cả và lợi suất (yield) của các tài sản (hàng hoá, cổ phiếu, trái phiếu), l...

Page 10 of 20

Latest News