16:40:21 06-06-2023

C

Chuỗi có sản phẩm mang tính cải tiến (Innovative Supply Chain)

Các sản phẩm thay đổi liên tục trên thị trường (các loại chíp, phần mềm tin học, quần áo thời trang, đồ gỗ,…). Đặc điểm của loại chuỗi này là thông tin được chia sẻ tốt, thời gian đáp ứng rất nhanh, tốc độ qua chuỗi lớn, vòng đời sản phẩm ngắn, mức độ tồn kho ít. Việc dự báo nhu cầu thị trường và thiết kế sản phẩm rất quan trọng. Lợi thế cạnh tranh là thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cấu trúc chuỗi linh hoạt, các lớp chức năng trong chuỗi này tích hợp sâu đề đẩy nhanh tốc độ hàng hóa qua chuỗi.
 

Chuỗi kéo (Pull Supply Chain)

Sản phẩm xuất phát từ nhu cầu của khách hàng trên thị trường, họ tìm kiếm các nhà sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Các nhà sản xuất lại tìm nhữ...

Chuỗi đẩy (Push Supply Chain)

Sản phẩm được sản xuất dạng tồn kho, sản xuất song song với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Các nhà quản lý cố gắng đẩy sản phẩm ra khỏi kho của mì...

Chuỗi cung ứng hợp tác đa chiều (Laterai Collaboration)

Nhằm mục đích có được sự linh hoạt nhiều hơn sthông qua việc cạnh tranh và chia sẻ năng lực trong cả các đặc tính hợp tác chiều dọc và hợp tác chiều n...

Chuỗi cung ứng hợp tác theo chiều ngang (Horizontal Collaboration)

Xảy ra khi có hai hoặc nhiều hơn các tổ chức không liên quan và cạnh tranh nhau hơn hợp tác nhằm chia sẻ các thông tin hoặc nguồn lực như liên kết các...
Page 9 of 20

Latest News