02:47:48 26-03-2023
Trang chủ Đào tạo Chiêu sinh

Tin tuyển sinh chung

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 10/2013

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Khóa 10/2013

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức;

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao trong năm 2012, 

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II chiêu sinh "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp theo nội dung sau đây: 

1. Mục tiêu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính nhằm:

- Nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính, làm cơ sở đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và thi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch lên ngạch chuyên viên chính và tương đương. 

2. Đối tượng học viên:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính”;

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch Chuyên viên chuẩn bị dự tuyển thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch vào chức vụ cán bộ lãnh đạo. 

3. Nội dung chương trình: Gồm 27 chuyên đề, theo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính của Học viện Hành chính.  

4. Thời gian và địa điểm:

Lớp học dự kiến khai giảng giữa tháng 07 năm 2013; Học vào tối thứ 2 - 4 - 6 hoặc các ngày Thứ 7 và CN hàng tuần.

Địa điểm tổ chức lớp: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II (đối diện Đài truyền hình TP.HCM), số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách học viên gửi về Trường theo mẫu đính kèm bằng điện thoại hoặc FAX, chậm nhất là ngày 05/06/2013 để nhà Trường tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi giấy báo nhập học đến các đơn vị và cá nhân đã đăng ký tham dự.

5. Kinh phí học tập:

- Tiền học tập và tài liệu:    4.500.000đ/học viên

- Tham quan thực tế:               600.000đ/học viên

Học viên là công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ ở phía Nam được miễn học phí, tài liệu học tập (Trường sẽ gửi thư chiêu sinh trực tiếp cho các đơn vị).

Tải file 

Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423      Fax (08) 38231515

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo (Cô Thảo : 0907.760.506)

Lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su

Lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su Từ ngày 16-20/04/2013, Trung tâm tư vấn phát triển quản trị (Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II) đã phối hợp với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su tại Trường Cao đẳng công nghiệp cao su (Bình Phước).

- Mục tiêu của lớp học nhằm:

- Giới thiệu cho học viên những kiến thức mới nhất về tầm nhìn và tư duy chiến lược của giám đốc trong môi trường kinh doanh quốc tế, trang bị cho học viên kỹ năng ra quyết định mang tầm chiến lược;

- Giới thiệu cho học viên các trường phái về phong cách lãnh đạo và tâm lý quản lý, từ đó giúp học viên lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và các công cụ động viên nhân viên trong các môi trường kinh doanh đặc thù;

- Trang bị cho học viên kỹ năng quản trị kế hoạch tác nghiệp trong môi trường kinh doanh động, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và kiểm soát thực hiện kế hoạch;

- Cập nhật cho học viên một số kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại: đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu tài chính và tiếp cận thị trường tài chính.

- Tham dự lớp học có 36 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, hoạt động tại địa bàn Tây Bắc và duyên hải miền Trung.

Chiêu sinh lớp Cao cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tại chức khóa 7

Lớp học mở vào quý 4 năm 2012

Chi tiết lớp học vui lòng tải 2 file đính kèm:

1. Thông báo chiêu sinh

2. Đơn xin học

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 9/2012

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Khóa 9/2012

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức;

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao trong năm 2012, 

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II chiêu sinh "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp theo nội dung sau đây: 

1. Mục tiêu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính nhằm:

- Nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính, làm cơ sở đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và thi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch lên ngạch chuyên viên chính và tương đương. 

2. Đối tượng học viên:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính”;

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch Chuyên viên chuẩn bị dự tuyển thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch vào chức vụ cán bộ lãnh đạo. 

3. Nội dung chương trình: Gồm 27 chuyên đề, theo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính của Học viện Hành chính.  

4. Thời gian và địa điểm:

Lớp học dự kiến khai giảng ngày 20  tháng 08 năm 2012, chia thành 04 đợt tập trung, mỗi đợt tối đa 2 tuần.

Địa điểm tổ chức lớp: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II (đối diện Đài truyền hình TP.HCM), số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách học viên gửi về Trường theo mẫu đính kèm bằng điện thoại hoặc FAX, chậm nhất là ngày 10/08/2012 để nhà Trường tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi giấy báo nhập học đến các đơn vị và cá nhân đã đăng ký tham dự.

5. Kinh phí học tập:

- Tiền học tập và tài liệu:    4.200.000đ/học viên

- Tham quan thực tế:               400.000đ/học viên

Học viên là công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ ở phía Nam được miễn học phí, tài liệu học tập (Trường sẽ gửi thư chiêu sinh trực tiếp cho các đơn vị).

Tải file 

Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423      Fax (08) 38231515

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo (Cô Giang : 0907082366)

 

 

 

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế và nông nghiệp

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế và nông nghiệp

 

 

Theo nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới, trình độ chuyên môn sẽ quyết định đến năng suất lao động. Ngày nay ở Việt Nam rất nhiều người đã có bằng cử nhân nhưng kiến thức và kỹ năng còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy, bậc học thạc sĩ được xem như chuẩn để đánh giá trình độ chuyên môn, giống như cách nay 10 năm, cử nhân được xem là đủ chuẩn. Do vậy, muốn khẳng định vị trí của mình, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục học tập nâng cao để đạt chuẩn trình độ thạc sĩ. Đây không phải là chạy theo bằng cấp giống như nhiều báo chi ở Việt Nam đề cập. Xuất phát từ quan điểm đó, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II liên kết với Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2012 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ liên quan. Các chuyên ngành đào tạo như sau:1. Kinh tế nông nghiệp;

2. Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng;

3. Lâm học;

4. Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy;

5. Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp.

Riêng ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng sẽ tổ chức giảng dạy, học tập tại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II với sự tham gia của các giảng viên Trường cho học viên sau khi đạt kết quả thi tuyển

Thông tin chi tiết về hồ sơ dự thi, điều kiện thi tuyển, môn thi tuyển, chính sách được nêu trong THÔNG BÁO CHIÊU SINH PHẦN 1THÔNG BÁO CHIÊU SINH PHẦN 2 của Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn phát triển quản trị

45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (đối diện Đài truyền hình TP.HCM)

ĐT: (08) 39102370 - (08) 39102771 - 0903.921.589 (Thầy Việt) hoặc 0986.703.475 (cô Thúy) - Fax : (08) 39110057

Email: baothuy@dma.edu.vn                     Website: www.cmard2.edu.vn

Trang 34 của 36

Tin mới nhất