11:13:43 27-09-2023
Trang chủ Đào tạo Chiêu sinh

Tin tuyển sinh chung

Thông báo kết quả tuyển dung, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn; Thông báo thông tin đến các cá nhân, đơn vị có tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023; Thông báo Kết quả tuyển dụng hoàn thiện hồ sơ đối với các ths sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023; Vui lòng tải file về xem tại đây; Trân trọng./.

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với  lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân; Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với  lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; vui lòng tải file nội dung tại đây, Trân trọng./.

Tải về nội dung Thông báo chiêu sinh tại đây. 

Thông báo Chiêu sinh lớp hướng dẫn thực hiện các quy đinh mới trong quản lý thanh toán nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên và quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước

Thông báo Chiêu sinh lớp hướng dẫn thực hiện các quy đinh mới trong quản lý thanh toán nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên và quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn; Thông báo Chiêu sinh lớp hướng dẫn thực hiện các quy đinh mới trong quản lý thanh toán nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên và quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước;

Nội dung Thông báo chieu sinh vui lòng tải file về xem tại đây trân trọng./. 

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Quản lý tài sản công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đến Các cơ quan, đơn vị Thông báo về việc chiêu sinh lớp Quản lý tài sản công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Nội dung thông tin kế hoạch vui long tải file về; Trân trong./.

Thông báp kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức của Trường Chính sách công và PTNT năm 2023

Trường Chính sách công và PTNT; Thông báp kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2023 đến các ứng viên tham dự; Vui lòng tải file nội dung về tại đây; Trân trọng./.
Trang 1 của 39

Tin mới nhất