00:15:42 30-09-2023
Home Training Enrolment News

News for enrolment

Thông báo chiêu Lớp "Chế độ quản lý, xử lý tang vật" và Lớp "Luật đất đai"

Trung tâm tư vấn phát triển quản trị trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đang chiêu sinh lớp tập huấn “Chế độ quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; quản lý, sử dụng tiền phạt và tiền bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chánh” và Lớp "Luật Đất đai (sửa đổi): Những thay đổi về chế độ quản lý, sử dụng đất đai và chính sách tài chính đất đai áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp"

Vui lòng tải tập tin Chế độ quản lý, xử lý tang vật  để biết mọi chi tiết về lớp học.

Vui lòng tải tập tin Luật đất đai để biết mọi chi tiết về lớp học.

Nhận được thông báo này, Trung tâm rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký theo đúng thời gian quy định để Trung tâm có kế hoạch mở lớp.


Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Trung tâm tư vấn phát triển quản trị

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39102771      Fax (08) 38231515

Cô Phượng: 0909.533.899

Email: tttv.dma@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”

Sau khi học xong lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”  sẽ phân biệt được vi phạm hành chính và tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, để có cơ sở xử lý đúng pháp luật. Lớp học dự kiến khai giảng vào ngày 24/03/2014; chia thành 02 đợt tập trung. Hạn chót nộp hồ sơ 03/03/2014

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế hoạch mở lớp.


Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423      Fax (08) 38231515

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính"

Thông báo về việc tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính" dự kiến khai giảng ngày 10/03/2014; chia thành 03 đợt tập trung, mỗi đợt tối đa 2 tuần. Hạn chót nhận danh sách học viên ngày 3/03/2014 file đính kèm.

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế hoạch mở lớp.


Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423      Fax (08) 38231515

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

Chiêu sinh lớp "Chuyên viên K24/2014"

Chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên” 

Để đảm bảo đủ điều kiện dự thi chuyển ngạch từ cán sự lên chuyên viên và làm cơ sở xét, xếp lương ngạch chuyên viên, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình ngạch chuyên viên" cho các học viên tại các tỉnh phía Nam

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế hoạch mở lớp.


Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423      Fax (08) 38231515

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

Lễ bế giảng lớp "Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Công Chức Được Giao Thực Hiện Nhiệm Vụ Thanh Tra Chuyên Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn" Khóa 41

Lễ bế giảng lớp

Hôm nay ngày 29/11/2013 tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, tổ chức làm lễ bế giảng lớp "Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Công Chức Được Giao Thực Hiện Nhiệm Vụ Thanh Tra Chuyên Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn" Khóa 41.

Về phía nhà trường có sự tham dự của Ts. Nguyễn Trung Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường,

Ts. Bảo Trung - Trưởng phòng đào tạo Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Về phía Trường Cán Bộ Thanh tra có ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp

Buổi lễ bế giảng kết thúc tốt đẹp

Page 35 of 39

Latest News