19:04:18 21-05-2022
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh chung

Lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su

Lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su Từ ngày 16-20/04/2013, Trung tâm tư vấn phát triển quản trị (Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II) đã phối hợp với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý công ty cao su tại Trường Cao đẳng công nghiệp cao su (Bình Phước).

- Mục tiêu của lớp học nhằm:

- Giới thiệu cho học viên những kiến thức mới nhất về tầm nhìn và tư duy chiến lược của giám đốc trong môi trường kinh doanh quốc tế, trang bị cho học viên kỹ năng ra quyết định mang tầm chiến lược;

- Giới thiệu cho học viên các trường phái về phong cách lãnh đạo và tâm lý quản lý, từ đó giúp học viên lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và các công cụ động viên nhân viên trong các môi trường kinh doanh đặc thù;

- Trang bị cho học viên kỹ năng quản trị kế hoạch tác nghiệp trong môi trường kinh doanh động, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và kiểm soát thực hiện kế hoạch;

- Cập nhật cho học viên một số kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại: đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu tài chính và tiếp cận thị trường tài chính.

- Tham dự lớp học có 36 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, hoạt động tại địa bàn Tây Bắc và duyên hải miền Trung.

 

Chiêu sinh lớp Cao cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tại chức khóa 7

Lớp học mở vào quý 4 năm 2012

Chi tiết lớp học vui lòng tải 2 file đính kèm:

1. Thông báo chiêu sinh

2. Đơn xin học

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 9/2012

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Khóa 9/2012

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày ...

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế và nông nghiệp

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế và nông nghiệp

 

 

Theo nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới, trình độ chuyên môn sẽ quyết định đến năng suất lao động. Ngày nay ở Việt Nam rất nhiều người đã có...

Chiêu sinh đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 30

Chiêu sinh đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 30

Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã khởi động kể từ đầu thập niên 1990 đến nay đư...

Trang 32 của 34

Tin mới nhất