17:48:46 29-09-2022
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh chung

Khai giảng Lớp chuyên viên chính

Khai giảng Lớp chuyên viên chính

Ngày 28/10/2013, tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, tổ chức lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính"

Đối tượng học viên của lớp này là các cán bộ, viên chức đang hưởng lương Chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp này, các viên chức ngạch Chuyên viên chuẩn bị dự tuyển thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính; Viên chức quy hoạch và chức vụ cán bộ lãnh đạo đến tham dự.

Đến dự lễ khai giảng, về phía Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II có TS. Đinh Công Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà Trường cùng các giáo viên tham gia giảng dạy và các anh chị học viên đến tham dự. Buổi lễ khai giảng kết thúc tốt đẹp.

 

Tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn

Tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết 3569/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ ...

Khai giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành nông nghiệp và PTNT do Thanh tra Bộ phối hợp với...

Chiêu sinh lớp “Phương pháp phân tích thông tin trong nghiên cứu khoa học”

Thông báo Chiêu sinh lớp “Phương pháp phân tích thông tin trong nghiên cứu khoa học”

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động cần thiết và thường xuyên của...

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên" Khóa 23/2013

THÔNG BÁO: Về việc chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên” 

Để đảm bảo đủ điều kiện dự thi chuyển ngạch từ cán s...
Trang 32 của 35

Tin mới nhất