11:00:33 05-02-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh chung

Chiêu sinh lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34"

Chiêu sinh lớp  “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã trải qua 33 khóa kể từ những ngày đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước. Chương trình luôn được các học viên đánh giá rất cao và hầu hết các học viên tốt nghiệp đều giữ các vị trí quản lý chủ chốt và đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố chính dẫn đến thành công của chương trình Giám đốc doanh nghiệp là việc thường xuyên điều chỉnh và cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Với mục đích tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tiếp tục mở lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34”

Đội ngũ giảng viên bao gồm các Tiến sĩ và Thạc sĩ của Khoa Quản trị Doanh nghiệp, thường xuyên điều chỉnh và cập nhật giáo trình giảng dạy phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các học viên đều nắm giữ vị trí chủ chốt của các doanh nghiệp, nhanh chóng bắt kịp tình hình kinh tế thị trường và đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp.

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Thông báo chiêu Lớp "Chế độ quản lý, xử lý tang vật" và Lớp "Luật đất đai"

Trung tâm tư vấn phát triển quản trị trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đang chiêu sinh lớp tập huấn “Chế độ quản lý, xử lý tang ...

chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”

Sau khi học xong lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”  sẽ phân biệt được vi phạm hành chính v...

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính"

Thông báo về việc tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính" dự kiến khai giảng ngày 10/03/20...

Chiêu sinh lớp "Chuyên viên K24/2014"

Chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên” 

Để đảm bảo đủ điều kiện dự thi chuyển ngạch từ cán sự lên chuyên viên ...
Trang 32 của 36

Tin mới nhất