09:19:00 29-11-2022
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh chung

Tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính" và lớp " Phân tích thống kê và xử lý số liệu chuyên ngành"

Tổ chức khai giảng lớp

 

Ngày 24/03/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính" và lớp "Phân tích thống kê và xử lý số liệu chuyên ngành". Đến tham dự buổi lễ gồm thầy Ts. Đinh Công Tiến - Phó hiệu trưởng nhà trường và các giáo viên tham gia giảng dạy cùng với học viên của lớp.

 

Khai giảng Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ cấp đội, tổ" tại Cao su Bình Long

Khai giảng Lớp

Ngày 19/3/2014, tại công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II phối hợp công ty để tổ chức khai giảng lớp "Bồi dư...

Chiêu sinh lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34"

Chiêu sinh lớp  “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã trải qua 33 khóa kể từ những ngày đầu của thậ...

Thông báo chiêu Lớp "Chế độ quản lý, xử lý tang vật" và Lớp "Luật đất đai"

Trung tâm tư vấn phát triển quản trị trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đang chiêu sinh lớp tập huấn “Chế độ quản lý, xử lý tang ...

chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”

Sau khi học xong lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”  sẽ phân biệt được vi phạm hành chính v...
Trang 30 của 35

Tin mới nhất