08:15:36 28-11-2022
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tp. HCM"

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tp. Hồ Chí Minh. Lớp học được tổ chức tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II. Hạn chót nộp hồ sơ 05/05/2014

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

Nhận được thông báo này, Trường rất mong các đơn vị gửi danh sách đăng ký theo đúng thời gian quy định để nhà Trường có kế hoạch mở lớp.


Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 39101423    Fax (08) 38231515

Liên hệ phòng đào tạo (Cô Thảo: 0907760506)

Email: daotao@cmard2.edu.vn

Website: http://www.cmard2.edu.vn

 

Khai giảng Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2014" tại Tổng công ty cao su Đồng Nai

Khai giảng Lớp

Ngày 24/3/2014, tại công ty TNHH MTV - Tổng công ty cao su Đồng Nai. Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp...

Tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính" và lớp " Phân tích thống kê và xử lý số liệu chuyên ngành"

Tổ chức khai giảng lớp

 

Ngày 24/03/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và ...

Khai giảng Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ cấp đội, tổ" tại Cao su Bình Long

Khai giảng Lớp

Ngày 19/3/2014, tại công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II phối hợp công ty để tổ chức khai giảng lớp "Bồi dư...

Chiêu sinh lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34"

Chiêu sinh lớp  “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã trải qua 33 khóa kể từ những ngày đầu của thậ...
Page 31 of 36

Latest News