03:00:39 27-02-2020

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9359
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4653
3 Sự khước từ 5208
4 Sản lượng hòa vốn 28171
5 Suất chiết khấu 9909
6 SA 8000 4771
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5089
8 Sơ thẩm 5120
9 Sản xuất 5519
10 Sức lao động 5255
11 Sổ tay chất lượng 6072
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 4951
13 Sai phạm 8850
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5568
15 Sản xuất 4916
16 5S 5119
17 Sigma 5082
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9043
19 Sai lầm 5070
20 Sai lầm trong tổ chức 5639
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất