14:18:11 22-03-2023
Home Dictionary B Bên thứ ba được hưởng

Bên thứ ba được hưởng

E-mail Print PDF
Bên thứ 3 được hưởng (Third party beneficiary) là thuật ngữ chỉ một người không phải là một bên của hợp đồng/ thỏa thuận, nhưng có lợi ích pháp lý trong đó và được hưởng lợi ích đó. Ví dụ: Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm phát sinh do ràng buộc của các quy định trong luật dân sự, theo đó, người được bảo hiểm phải bồi thường bằng tiền cho người thứ 3 những thiệt hại gây ra do hành vi của mình hoặc do sự vận hành của tài sản thuộc sở hữu của chính mình (Chẳng hạn, khi người sử dụng xe gắn máy gây tai nạn cho người khác, thì người bị nạn có thể được công ty bảo hiểm bồi thường  cho thiệt hại về người hay tài sản, mức bồi thường tùy theo mệnh giá của hợp đồng bảo hiểm giữa chủ xe và công ty bảo hiểm)
 

Latest News