13:24:45 22-03-2023
Home Dictionary H Hối phiếu

Hối phiếu

E-mail Print PDF
Hối phiếu (Bill of exchange) là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc đến một ngày cụ thể nhất định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định nào đó cho người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hay người cầm phiếu.
 

Latest News