17:29:44 06-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Chiêu sinh đào tạo tiếng Anh theo khung trình độ châu Âu

Chiêu sinh đào tạo tiếng Anh theo khung trình độ châu Âu

Email In PDF.

Chương trình đào tạo Anh văn được xây dựng theo khung trình độ châu Âu bao gồm chương trình tổng thể gồm 3 cấp độ. Khung trình độ chung châu Âu (Common European Framework Reference – CEFR) là cơ sở tham chiếu để đánh giá và ước lượng năng lực ngoại ngữ của người học trong suốt quá trình học. Đây là chuẩn được Hội đồng Liên minh Châu Âu thừa nhận năm 2001 và được nhiều nước áp dụng. Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công nhận CEFR là chuẩn đánh giá cho rất nhiều chương trình dạy và học ngoại ngữ ở nước ta như Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT đã quy định chuẩn đầu vào và đầu ra của Thạc sĩ dựa trên chuẩn này hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giáo viên giảng dạy Anh văn tiểu học, trung học cũng phải đạt tiêu chuẩn B1.

(Vui lòng chọn đường link xem chi tiết đính kèm)

 

Tin mới nhất