13:03:27 27-09-2023
Home Dictionary C Cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính

E-mail Print PDF
Cơ quan hành chính là thuật ngữ được dử dụng để chỉ một cơ cấu tổ chức được thành lập để thực hiện việc quản lý chung hay từng mặt công tác có nhiệm vụ chấp hành pháp luật và thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước hay chức năng nhiệm vụ của một cơ quan tổ chức theo các thủ tục hành chính nhất định
 

Latest News