13:27:45 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành V Vận tải đường thủy

Vận tải đường thủy

Email In PDF.
Vận tải đường thuỷ (warterway) là phương thức sử dụng các loại tàu, thuyền để vận chuyển con người hoặc hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Phương thức này là phương thức vận tải hàng hóa lâu đời nhất so với các phương thức khác.
Vận tải đường thủy có thể được phân thành 4 loại:
- Đường thủy nội đia: Sông rạch, kênh ngòi
- Hồ
- Ven biển
- Vận tải biển quốc tế
 

Tin mới nhất