07:34:01 29-11-2022
Home Dictionary C Chứng từ xuất nhập khẩu

Chứng từ xuất nhập khẩu

E-mail Print PDF
Chứng từ xuất nhập khẩu được xem là những chứng cứ của việc giao, nhận hàng hoá và là cơ sở để thực hiện việc thanh toán cho các hàng hóa xuất, nhập khẩu. Chứng từ xuất nhập khẩu gồm các loại chủ yếu:
-    Chứng từ hải quan: tờ khai hải quan, hợp đồng ngoại thương, bản kê chi tiết hàng hóa.
-    Chứng từ giao, nhận hàng: chỉ thị xếp hàng, biên lai thuyền phó, vận đơn đường biển, bản lược khai hàng hóa, sơ đồ xếp hàng.
-    Chứng từ khác: giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng, giấy chứng nhận chất lượng, chứng từ bảo hiểm.
 

Latest News