03:36:55 31-01-2023
Home Dictionary I Incoterms

Incoterms

E-mail Print PDF
Incoterms là một văn bản có tính quốc tế quy định “Những điều kiện thương mại quốc tế”, do Phòng Thương mại quốc tế ban hành lần đầu tiên vào năm 1936, nhằm giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương.
Theo Wikipedia, Incoterms là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterms quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.
Nội dung chính của Incoterms là quy định trách nhiệm của các bên trong các lĩnh vực:
+     Vận chuyển hàng hóa từ người bán đến người mua,
+     Khai hải quan hàng xuất khẩu và nhập khẩu,
+     Phân chia rủi ro và chi phí giữa các bên trong hoạt động giao, nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
Có 03 loại chi phí được đề cập trong Incoterms:
+    Chi phí gởi, vận tải và giao, nhận hàng hóa xuất nhập khẩu,
+    Chi phí hải quan và chi phí xuất nhập khẩu,
+    Chi phí bảo hiểm.
 

Latest News